Developed in conjunction with Joomla extensions.

เมนูหลัก  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

สถิติผู้เข้าชม  

1.png0.png5.png1.png7.png1.png
วันนี้69
เมื่อวานนี้238
สัปดาห์นี้541
เดือนนี้4562
รวมทั้งหมด105171

ข้อมูลผู้ใช้งาน
 • IP: 54.196.86.89
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

ผู้กำลังออนไลน์

1
Online

วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 08:19
   

โรงพักเพื่อประชาชน  

   

ครูตำรวจแดร์  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

ภาพกิจกรรม

 • 1_147.jpg
 • 1_148.jpg
 • 1_215.jpg
 • 1_668.jpg
 • 1_729.jpg
 • 1_840.jpg
 • 1_1006.jpg
 • 1_1071.jpg
 • 1_1154.jpg
 • 1_1505.jpg
 • 1_1558.jpg
 • 1_2069.jpg
 • 1_2116.jpg
 • 1_2140.jpg
 • 1_2221.jpg
 • 1_2265.jpg
 • 1_2296.jpg
 • 1_2301.jpg
 • 1_2708.jpg
 • 1_4194.jpg
 • 1_4942.jpg
 • 1_5166.jpg
 • 1_5249.jpg
 • 1_5739.jpg
 • 1_5959.jpg
 • 1_6564.jpg
 • 1_6790.jpg
 • 5.GIF
 • 7.JPG
 • 59_297.jpg
 • 59_608.jpg
 • 59_2457.jpg
 • 59_4843.jpg
 • 59_6286.jpg
 • S__28205134.jpg
 • S__28205135.jpg
 • S__28205136.jpg
 • _2042.jpg
 • _7061.jpg
   

ข่าวเด่น

   

วีดีโอกิจกรรม สภ.โนนไทย

   

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง สภ.โนนไทย

   

ไฟล์ดาวน์โหลด

     ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย (นายสิบตำรวจ พ.ศ.2559)
 การคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (รอง สว.กก.ดส.)
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเงินกองทุนสืบสวน ปีบัญชี 2560
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 ประชาสัมพันธ์ ระบบ CRIMES
 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3

ไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด>>

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

file sticker final outline 02

   

    ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย (นายสิบตำรวจ พ.ศ.2559)
 การคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (รอง สว.กก.ดส.)
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเงินกองทุนสืบสวน ปีบัญชี 2560
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 ประชาสัมพันธ์ ระบบ CRIMES
 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3
  งานวิจัย
       -  กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดย พ.ต.ท.หญิง แก้วมณี  สุโกศล
       -  กลวิธีการเผชิญปัญหา ความสุข และภาวะซึมเศร้า ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น 7 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดย พ.ต.ท.หญิง ชัญญาทิพย์  ธีรธัญวรัชญ์
       -  การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดย พ.ต.ท.หญิง รัชทร  สุวรรณกูฏ
  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2559(ฉบับสมบูรณ์)
 แบบสอบถามตามแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนปฏิบัติราชการ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 แบบและวิธีการตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 แบบตรวจประเมินผลโครงการตู้ยามปลอดภัย อบอุ่นใจ ให้ตำรวจภูธรภาค 3 ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2559 โดย พล.ต.ท. อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
 แผน พดส.ภ.3
 คู่มือหลักเกณฑ์โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)
 หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4
 แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2559
 (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ 2559
 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2559
 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2559
 การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ตร.

   

boss police tel fund oscc it index english cartoon4 contact6

   

เข้าสู่ระบบ  

   

   

ระบบcimes  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   
ลิขสิทธิ์ © 2561 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย