Developed in conjunction with Joomla extensions.

เมนูหลัก  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

สถิติผู้เข้าชม  

1.png8.png5.png0.png1.png6.png
วันนี้172
เมื่อวานนี้235
สัปดาห์นี้172
เดือนนี้3393
รวมทั้งหมด185016

ข้อมูลผู้ใช้งาน
 • IP: 54.91.71.108
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

ผู้กำลังออนไลน์

1
Online

วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 14:40
   

โรงพักเพื่อประชาชน  

   

ครูตำรวจแดร์  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

ภาพกิจกรรม

 • 61__0092.jpg
 • 61__0096.jpg
 • 61__0104.jpg
 • 61__0110.jpg
 • 61__0112.jpg
 • 61__0117.jpg
 • 61__0119.jpg
 • 61__0129.jpg
 • 61__0162.jpg
 • 61__0163.jpg
 • 61__0164.jpg
 • 61__0165.jpg
 • 61__0169.jpg
 • 61__0229.jpg
 • 61__0234.jpg
 • 173.jpg
 • 2562-03-28_13-07-24_0090.jpg
 • 2562-03-28_13-56-17_0092.jpg
 • 6051.jpg
 • 6052.jpg
 • 6053.jpg
 • 6054.jpg
 • 6057.jpg
 • 240246.jpg
 • 240248.jpg
 • 240250.jpg
 • 280533.jpg
 • 301416.jpg
 • 585805.jpg
 • 711326.jpg
 • 718553.jpg
 • 718554.jpg
 • 718589.jpg
 • 765636.jpg
 • 765637.jpg
 • 765638.jpg
 • 765640.jpg
 • 765642.jpg
 • 767507.jpg
 • 767642.jpg
 • 767643.jpg
 • 1321226.jpg
 • 1321263.jpg
 • S__5374030.jpg
 • S__5644456.jpg
 • S__5644457.jpg
 • S__6201359.jpg
 • S__6201360.jpg
 • S__9404419.jpg
 • S__9404420.jpg
 • S__9404422.jpg
 • S__28205136.jpg
 • S__31858703.jpg
 • S__31858704.jpg
 • S__88408256.jpg
 • __0034---Copy---Copy.jpg
 • __0035---Copy-2.jpg
 • __0050---Copy---Copy.jpg
 • __0066---Copy.jpg
 • __0068---Copy.jpg
   

ข่าวเด่น

   

   

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง สภ.โนนไทย

   

ไฟล์ดาวน์โหลด

     ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย (นายสิบตำรวจ พ.ศ.2559)
 การคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (รอง สว.กก.ดส.)
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเงินกองทุนสืบสวน ปีบัญชี 2560
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 ประชาสัมพันธ์ ระบบ CRIMES
 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3

ไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด>>

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

file sticker final outline 02

   

    ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย (นายสิบตำรวจ พ.ศ.2559)
 การคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (รอง สว.กก.ดส.)
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเงินกองทุนสืบสวน ปีบัญชี 2560
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (นายสิบตำรวจ) พ.ศ.2559
 ประชาสัมพันธ์ ระบบ CRIMES
 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3 (แก้ไข)
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัดภ.3
 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัดภ.3
  งานวิจัย
       -  กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดย พ.ต.ท.หญิง แก้วมณี  สุโกศล
       -  กลวิธีการเผชิญปัญหา ความสุข และภาวะซึมเศร้า ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น 7 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดย พ.ต.ท.หญิง ชัญญาทิพย์  ธีรธัญวรัชญ์
       -  การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดย พ.ต.ท.หญิง รัชทร  สุวรรณกูฏ
  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2559(ฉบับสมบูรณ์)
 แบบสอบถามตามแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนปฏิบัติราชการ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 แบบและวิธีการตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 แบบตรวจประเมินผลโครงการตู้ยามปลอดภัย อบอุ่นใจ ให้ตำรวจภูธรภาค 3 ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2559 โดย พล.ต.ท. อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
 แผน พดส.ภ.3
 คู่มือหลักเกณฑ์โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)
 หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4
 แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2559
 (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ 2559
 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2559
 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2559
 การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ตร.

   

boss police tel fund oscc it index english cartoon4 contact6

   

เข้าสู่ระบบ  

   

   

ระบบcimes  

Developed in conjunction with Joomla extensions.

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย