Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

ด้วยเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.โนนไทย และพ่อค้าประชาชนอำเภอโนนไทย ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจและนักการภารโรง สภ.โนนไทย ประจำปี 2562 ขึ้น ณ วัดบ้านตะคร้อ หมู่ 5 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จัึงหวัดนครราชสีมา จุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใต้บังคับบัญชา ในช่วงเปิดเทอมฯ ซึ่งโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจนี้ พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีบุตรข้าราชการตำรวจและบุตรนักการภารโรงเข้ารับทุนทั้งสิ้นรวม 73 คน คิดเป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 14,300 บาท

ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0471ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0383ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0385ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0386ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0390ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0403ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0405ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0413ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0416ทนการศกษา6162 ๑๙๐๕๑๕ 0454

2พ.ค.62 เวลา13.30น. พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย พร้อมด้วย พ.ต.ท.เตชิต โป๊ะประนม  รอง ผกก.ป.สภ.โนนไทย นำผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ ณ บ้านอ้อ หมู่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา โดยมีท่านนายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

S 5644457S 5644456

วันนี้(26เม.ย.2562)เวลา13.00น. นายศักรินทร์  เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย ให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกรด) ณ บ้านหนองกลางดอน หมู่4 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย พ.ต.ท.เตชิต โป๊ะประนม รอง ผกก.ป.สภ.โนนไทย พ.ต.ต.สมบัติ ฟองเกิด สวป.ฯและเจ้าหน้าที่ชุด ชมส.สภ.โนนไทย ร่วมให้การต้อนรับ และมีภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธีฯ

S 5374031S 5374030

วันที่11เมษายน2562 เวลา09.00น.พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย นำข้าราชการตำรวจ สภ.โนนไทย ร่วมอำเภอโนนไทย และส่วนราชการอื่นๆให้การต้อนรับนายนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน"บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดอนน้ำใสวิทยา ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมามีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯประมาณ 500 คนตอนรบรองผวาตอนรบรองผวา2

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย