Developed in conjunction with Joomla extensions.

   
ผลของการทำความดี

ด้วยเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2560 ได้มีประชาชนมาติดต่อราชการแจ้งความร้องทุกข์ฯ กับ พงส.สภ.โนนไทย โดยได้พบกับ พ.ต.ท.ธวัช บุญเคหา รอง ผกก.หน.งานสอบสวน สภ.โนนไทย พงส.เวรฯ เกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจในการให้บริการ จึงมีหนังสือขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ท.ธวัช ฯ มายัง ผกก.สภ.โนนไทย  …อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

ด้วยวันนี้(19 ก.ย.2560)เวลา08.30 น.ร.ต.อ.รวีโรจน์ เจริญปลั่งกลาง รอง สว.(สอบสวน)สภ.โนนไทย จัดรายการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกันตัวผู้ต้องหา การแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทน พ.ศ.2544 ที่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายในทางคดีอาญาพึงได้รับ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านช่องทางสื่อสถานีวิทยุชุมชน วันดีเรดิโอ คลื่น 93.0 MHZ…อ่านเพิ่มเติม

ทีมงานสืบสวนสอบสวนบูรณาการ

ตามที่ ตร.มีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนฯ  สถานีตำรวจภูธรโนนไทย เป็นหนึ่งในสถานีตำรวจนำร่อง ที่จะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายโครงการดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก ผกก.สภ.โนนไทย จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายทีมงานชุดสืบสวนสอบสวนบูรณ…อ่านเพิ่มเติม

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย