Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

ด้วยเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2560 ได้มีประชาชนมาติดต่อราชการแจ้งความร้องทุกข์ฯ กับ พงส.สภ.โนนไทย โดยได้พบกับ พ.ต.ท.ธวัช บุญเคหา รอง ผกก.หน.งานสอบสวน สภ.โนนไทย พงส.เวรฯ เกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจในการให้บริการ จึงมีหนังสือขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ท.ธวัช ฯ มายัง ผกก.สภ.โนนไทย  

ชมเชย พ.ต.ท.ธวชพ.ต.ท.ธวช

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย