Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

01เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2558 ร.ต.ต.สมชาย นวลอยู่ รอง สว.(ป) สภ.โนนไทย ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกตรวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ พบปะผู้นำชุมชุน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ได้แนะนำเกี่ยวกับการป้องการโจรกรรมทรัพย์สินสิ่งของมีค่า และข้าวเปลือกของชาวนาที่เก็บเกี่ยวแล้วนำมาตากเพื่อลดความชื้น อาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพโจรกรรมไปได้ เนื่องจากมีข่าวการโจรกรรมข้าวเปลือกของชาวนาทุกปี

0203040506

   
ลิขสิทธิ์ © 2561 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย